Basis-ggz verdeelt in prestaties

NZa verdeelt basis-ggz in prestaties

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven en prestaties gepresenteerd voor de zorginkoop 2014. Patiënten krijgen in de basis-ggz vanaf 2014 te maken met vier prestaties: kort, middel, intensief en chronisch. De arts bepaalt zelf hoe deze prestaties worden ingevuld.

NZa verdeelt basis-ggz in prestaties

Met de komst van de basis-ggz verandert de manier van werken. Op dit moment krijgen patiënten nog vanuit het basispakket maximaal vijf consulten bij een eerstelijnspsycholoog vergoed. Als dit niet genoeg is, komen mensen snel in de specialistische zorg terecht. Door het invoeren van de basis-ggz kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde ggz wordt geholpen naar de basis-ggz. In de basis-ggz zal gewerkt worden met prestaties.

Prestaties

De volgende prestaties zijn benoemd: kort, middel, intensief, chronisch en transitieprestatie. De eerste vier bevatten en heel behandelingstraject van intake tot ontslag. Binnen de prestaties worden verschillende componenten aangeboden die passen bij de zorgvraagzwaarte van de patiënt. De NZa stelt de inhoud van de prestatie niet op detailniveau vast. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders en verzekeraars een passend zorgaanbod organiseren voor de patiënt. De vijfde prestatie is voor twee specifieke situaties. De eerste situatie is dat patiënten in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt. In de tweede situatie gaat het om patiënten die naar de basis-ggz zijn verwezen en terugkomen bij de huisarts, omdat er geen stoornis is. Deze patiënten zouden in 2014 meteen hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis-ggz integrale tarieven gelden. De vijfde prestatie voorkomt dat. Deze situaties zullen in de loop van 2014 minder voorkomen, omdat het aantal  overgangssituaties afneemt en het verwijzen steeds meer aansluit bij de nieuwe situatie. De prestatie geldt tot 2015.

Declareren en controleren

Ook de nota verandert. Op de nota voor basis-ggz staat straks wie de behandelaars zijn en hoeveel tijd zij hebben besteed aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg. Zo kunnen zorgverzekeraars de declaraties beter controleren.

Maximum tarieven basis ggz 2014

  • Kort (€ 453,79)
  • Middel (€ 773,19)
  • Intensief (€ 1212,41)
  • Chronisch (€ 1118,96)
  • Transitie prestatie (€ 185,22)

door Mark van Dorresteijn 30 jul 2013

Woonzorgcentrum Boschoord

Zorgcentrum Boschoord moet weer dicht

Zorgcentrum Boschoord in Lunteren moet per direct de zorgverlening beëindigen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft hiertoe besloten na geluiden van grote onrust en conflicten met het bestuur binnen het woon- en zorgcentrum, waar eerder al veel mis was en de deuren tijdelijk dicht moesten.

De veiligheid voor bewoners en zorgmedewerkers kan niet meer gegarandeerd worden, zo liet de Inspectie maandag weten. De IGZ heeft geen vertrouwen in verantwoorde en veilige zorgverlening, onder meer door een gebrek aan sturing. Ook waren er betalingsproblemen.

Bevel

Het bevel dat de Inspectie Boschoord heeft opgelegd houdt in dat de zorgverlening en huisvesting gestaakt wordt. Ook moet er gezorgd worden voor een goede overdracht van de bewoners. Bosschoort heeft 24 uur de tijd gekregen om de bewoners te informeren. Daarnaast mag Boschoord geen nieuwe cliënten opnemen totdat er verantwoord zorg geleverd kan worden.

Falissement

Woonzorgcentrum Boschoord ging 28 maart 2013 failliet nadat het centrum eerder die maand op last van de Inspectie moest stoppen met haar activiteiten. Uit het rapport van de IGZ bleek dat er geen leiding werd gegeven aan de 28 werknemers en dat er geen of onvolledige zorgplannen werden gemaakt.

Sinds 1 mei is zorgcentrum Boschoord overgenomen door de nieuw opgerichte Coöperatie Woonzorg Lunteren. Begin juni stelde de Inspectie dat Boschoord de zorg weer op orde had en mocht de instelling weer open. (ANP/Skipr)

Zorggever kiest voor makkelijkste weg

Werkgevers moeten niet kiezen voor de makkelijkste weg met de bezuinigingen die de zorg boven het hoofd hangen, maar zich juist verzetten tegen deze bezuinigingen.

Foto:  ANP

Dat zegt voorzitter Corrie van Brenk van zorgvakbond Abvakabo FNV. Ze reageert hiermee op zorginstellingen die een voorschot nemen op overheidsbezuinigingen door in groten getale hun personeelsbestand in te krimpen.

Stichting De Opbouw maakte vorige week bekend dat er de komende jaren 800 tot 1200 medewerkers moeten vertrekken. Thuiszorgorganisatie Sensire ontsloeg eerder dit jaar 1100 mensen vanwege de bezuinigingen in de thuiszorg. Ook bij de Amsterdamse zorginstelling Amstelring staan honderden banen op de tocht.

”En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Je zult zien dat veel werkgevers de komende tijd met plannen voor massaontslag komen”, voorspelt Van Brenk. ”Maar de bezuinigingen zijn nog niet definitief, ze moeten nog door de Eerste Kamer”, zegt Van Brenk.

Ze vindt het stuitend dat werkgevers de plannen toch al aangrijpen om in te krimpen. ”Preventief ruimen”, noemt de vakbondsvrouw het.

Paniekvoetbal

 

Ze noemt het opvallend dat bij de aankondiging van bezuinigingen meteen banen geschrapt worden. ”Dat klinkt als paniekvoetbal van de bestuurders. Je zou hopen dat ze in staat zijn om verschillende scenario’s uit te werken: dat doen we in situatie A en dit in situatie B. Daar verdienen ze vorstelijk genoeg voor. Maar toch grijpen ze meteen naar ontslagen.”

”In Nederland zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Als het kabinet deze plannen doorvoert, dan wil dat zeggen dat er heel veel ontslagen aan zitten te komen in de zorg.” Ze spreekt van 30.000 ontslagen de komende 2 jaar in verzorgingstehuizen, 50.000 in de thuiszorg, 22.000 in de gezondheidszorg en 20.000 in de jeugdzorg.

”Wat moet er gebeuren met al die mensen in al deze zorginstellingen? Die huizen zitten vol, maar het personeel verdwijnt. We worden met zijn allen steeds ouder. We hebben dat verzorgende personeel keihard nodig”, stelt Van Brenk.

De Abvakabo-voorzitter hoopt op breed verzet tegen de kabinetsplannen. De vakbond heeft momenteel een campagne lopen waarin hij zorgpersoneel oproept om zelf andere oplossingen aan te dragen voor de druk op de zorg. Deze ideeën worden in augustus gepresenteerd aan het kabinet.

Door: ANP

Inzicht in kosten

Geef patiënt vooraf inzicht in kosten’

Mensen moeten vooraf inzicht kunnen krijgen in de rekening voor medische behandelingen. Daarvoor pleit de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer donderdag.

Foto:  Thinkstock

Met die informatie kunnen mensen volgens Brenninkmeijer een goede afweging maken over het al dan niet ondergaan van die behandeling en de financiële gevolgen ervan, zeker als ze die kosten zelf moeten betalen.

Het medisch declaratiesysteem is volgens Brenninkmeijer steeds ingewikkelder geworden, waardoor er voor patiënten geen leesbare facturen zijn.

De patiënt wordt geconfronteerd met verhogingen in de eigen bijdrage in de ziektekostenpremie, met versmalling van wat vergoed wordt in het basispakket en met (noodgedwongen) keuzes voor een hoger eigen risico. Goed inzicht in rekeningen vooraf is dus gewenst.

 

Door: ANP

Toekomst informele zorg

Toekomst informele zorg geschetst in beleidsbrief staatssecretaris

Voor het schrijven van de brief ‘Versterken, verbinden, en verlichten’ heeft Van Rijn gesproken met een groot aantal betrokken partijen.

Zaterdag 20 juli 2013 heeft de staatssecretaris de beleidsbrief informele zorg ‘Versterken, verbinden, en verlichten’ aan de Tweede Kamer verstuurd. Voor het schrijven van de brief heeft de staatsecretaris gesproken met de diverse vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, aanbieders van zorg waaronder ActiZ, en de organisaties van professionele zorg. Daarnaast heeft hij de visie van de SamenZorg Coalitie, waarin o.a. Mezzo en ActiZ participeren, meegenomen in zijn beleidsbief.

De kernboodschap van de brief is dat de staatssecretaris de informele ondersteuning en zorg wil versterken, door de positie van informele ondersteuning en zorg goed te verankeren in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Daarnaast wil hij de mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners verbeteren.

Zelfredzaam en samenredzaam
Het belang van en de behoefte aan informele zorg zal de komende jaren toenemen, omdat mensen langer in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Niet alleen zullen ze hierdoor meer zelf moeten doen, maar ze zullen ook een groter beroep doen op hun omgeving.

SamenZorg Coalitie
ActiZ heeft vorig jaar samen met Mezzo het ‘discussieplatform informele zorg’ opgericht om de discussie over informele zorg en de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid te bevorderen. Bij dit discussieplatform -de ‘SamenZorg Coalitie’ – heeft zich ook een aantal andere organisaties aangesloten, waaronder AWVN, NOV, Alzheimer Nederland en het LOC. Deze coalitie heeft een pamflet SamenZorg opgesteld waarin een voorzet wordt gegeven voor een gemeenschappelijke visie en agenda. Een groot deel van deze visie en agenda is meegenomen in de beleidsbrief van de staatssecretaris.

Preventie

Preventie, de mooiste (doel)stip op de horizon

Preventie, de mooiste (doel)stip op de horizon

Je ziet ze overal: op straat, op het voetbalveld, op schoolpleinen. Jongens in outfits van FC Barcelona. FC Barcelona is ‘cool’ en jongeren willen zich daar aan verbinden. Stoer is dat FC Barcelona zich onlangs gecommitteerd heeft aan een Europees stoppen-met-roken programma.

FC Barca

De spelers van FC Barcelona zijn, als bekende voetballers, een rolmodel voor deze jongeren. Maar ook de burgemeester van New York, Michael Bloomberg, is een ambassadeur voor een gezonde leefstijl.  Hij heeft een verbod op 1,5 liter bekers frisdrank ingesteld en laat sigaretten uit het zicht verkopen. Het redden van levens is voor Bloomberg de rode draad in zijn beleid.

Stip op de horizon

Bovenstaande voorbeelden tonen dat gezondheidsmaatregelen op een eenvoudige en budgetneutrale wijze ingevoerd kunnen worden. Sterker nog, het borgen van een gezonde leefstijl kost de maatschappij niet veel, maar levert juist meer op. Van Rijn en Schippers presenteerden in mei hun Nationaal Programma Preventie, maar de stip op de horizon kan volgens de 2e kamer nog wat duidelijker geschetst worden. Daarom het voorstel om te kijken welke lange-termijndoelstellingen we voor de preventieplannen van Schippers en Van Rijn kunnen bepalen. Welke stippen op de horizon kunnen we overnemen van FC Barca en de Amerikaanse burgemeester, en ons afvragen, net als Bloomberg vaak doet, “hoe kunnen we ervoor zorgen dat met deze maatregelen levens gered worden?

Rookvrije samenleving

Pas geleden heeft naar aanleiding van het Nationaal Programma Preventie de Tweede Kamer gepleit voor een Nederlandse ambassadeur voor preventie. Van Rijn wil deze mogelijk aanwijzen als de definitieve versie van dit Programma is vastgesteld. Maar hoe gaat de ambassadeur de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie uitdragen? En, nog belangrijker, wat zijn deze doelstellingen, de zogeheten stip op de horizon, tot aan 2025? Zou het niet geweldig zijn als in 2025 de belangrijkste preventiedoelen gehaald worden, namelijk dat een nieuwe generatie rookvrij op groeit, dat niet-roken de sociale norm is, dat kinderen niet meer verleid worden om te roken, omdat sigaretten – net zoals in New York – uit het zicht verkocht worden, dat er 100% rookvrije sportvelden en schoolpleinen en horecagelegenheden zijn en dat jonge rokers niet meer verleid worden door kleurige, hippe pakjes?

Meer dan voetbalambitie?

Om deze doelen te bereiken ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid: scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, overheden: allen hebben een rol om deze stip op de horizon te verwezenlijken. Schippers en Van Rijn kunnen deze doelstellingen, de stippen op de horizon, vastleggen in hun Nationale Preventie Plan. Zo kunnen in 2025 rokers gemakkelijker stoppen met roken en beginnen jongeren niet meer met roken. En wat zou nou mooier zijn dan dat de ambitie van FC Barca ook overwaait naar onze Nederlandse voetbaltalenten en als onze topclubs dit prachtige voorbeeld volgen! De mooiste doelstip op de horizon… het is toch eigenlijk een schot voor open doel voor onze bewindspersonen?

Onno van Schayck
Hoogleraar preventieve geneeskunde

XTC

Trimbos: xtc eist steeds meer zijn tol

Vorig jaar zijn meer incidenten geregistreerd waarbij drugs in het spel zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Trimbos-instituut dinsdag publiceerde. Trimbos wijst er overigens wel op dat een actievere registratie een deel van de stijging kan verklaren.

Het gebruik van xtc leidt het vaakst tot problemen. Wanneer iemand zich tijdens een groot evenement bij de EHBO-post meldde met een probleem door drugs, ging het in 61 procent om het gebruik van xtc. In 2009 was dit nog 39 procent. Ook bij de spoedeisende eerste hulp van ziekenhuizen (van 3 naar 11 procent), ambulancediensten of politieartsen steeg dit aandeel van mensen die door xtc in de problemen kwamen, zij het minder snel dan bij de EHBO-posten.

Hartkloppingen

Xtc kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hartkloppingen en hyperthermie. Dat is een ongecontroleerde stijging van de lichaamstemperatuur die levensbedreigend kan zijn.

Vorig jaar zijn in Nederland drie doden gevallen als direct gevolg van xtc-gebruik. Dit jaar zijn dat er tot nu toe waarschijnlijk twee. Toxicologisch onderzoek moet nog uitwijzen of xtc in deze twee gevallen de doodsoorzaak was.

Stijging

Was in 2009 een xtc-gebruiker nog maar in 7 procent van de gevallen matig of ernstig onder invloed van de drug, vorig jaar steeg dat tot bijna 20 procent, signaleert Trimbos.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vooral mannen tussen de 19 en 24 jaar zijn die vanwege drugsgebruik bij een hulppost terechtkomen. De jongste patiënt was een peuter van 2 die had gedronken van GHB die op tafel stond.

Festivalseizoen

In de aanloop naar het festivalseizoen waarschuwde Trimbos al voor hooggedoseerde pillen die steeds meer in omloop zijn, en wees er toen op dat de gebruiker lang niet meer alleen moet oppassen voor vervuilde pillen. (ANP)