Starters georganiseerde misdaad

Zware criminelen vaak pas op late leeftijd de fout in

Starters in de georganiseerde misdaad zijn een stuk ouder dan gedacht, blijkt uit een onderzoek naar criminele carrières in Nederland

Door: Tonie Mudde − 30/09/13, 07:01
© anp. Starters in de georganiseerde misdaad zijn een stuk ouder dan gedacht, blijkt uit een onderzoek naar criminele carrières in Nederland.

.

 • Vanwege je werk ben je een interessante schakel in een crimineel netwerk. Vervolgens verleidt iemand je om mee te doen.

   

Een volwassen man met een baan en soms zelfs een gezin. Het lijkt niet de meest voor de hand liggende uitgangspositie om toe te treden tot een criminele bende, maar toch voldoen veel starters in de georganiseerde misdaad aan dat profiel.

Dit blijkt uit onderzoek van criminologe Vere van Koppen bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Gemiddeld 24 jaar
Van Koppen, die 8 oktober promoveert aan de Vrije Universiteit, analyseerde de gegevens van ruim 1.600 daders met een veroordeling voor georganiseerde misdaad. Hieruit bleek dat zes op de tien veroordeelden pas als volwassene crimineel gedrag gingen vertonen. Met een leeftijd van gemiddeld 24 jaar stonden ze voor het eerst voor de rechter.

De onderzoeksresultaten breken met het heersende idee dat jeugdcriminaliteit de belangrijkste opstap is voor georganiseerde misdaad. Van Koppen: ‘Politie en justitie richten zich met name op vroege preventie, omdat criminaliteit zich vooral jong zou openbaren. Nu blijkt dat de groep late starters zwaar wordt onderschat, met name in de georganiseerde misdaad.’

Naast statistische analyses hield Van Koppen ook diepte-interviews met veroordeelden voor drugs- en wapenhandel. Meer dan de helft belandde vanuit regulier werk op het criminele pad, soms pas als veertiger.

Van Koppen: ‘Je bent een ondernemer met een paar loodsen en op een dag vraagt iemand ‘joh, ik betaal je extra als ik deze pakketten bij je mag stallen’. Zo begint het vaak. Vanwege je werk ben je een interessante schakel in een crimineel netwerk. Vervolgens verleidt iemand je om mee te doen.’

Fascinerende nieuwe inzichten
Marieke van Schellen, criminoloog bij de Universiteit Utrecht en niet betrokken bij de laatbloeiersstudie, spreekt van ‘fascinerende nieuwe inzichten over een onderbelichte groep misdadigers’. Ze ziet aanknopingspunten voor nieuw beleid bij politie en justitie, bijvoorbeeld door strengere controles in sectoren die aantrekkelijk zijn voor criminele bendes. De nieuwe studie is mogelijk ook aanleiding om het reclasseringsbeleid aan te passen.

Van Schellen: ‘Reclassering werkt traditioneel met de drie w’s: werk, wijf en woning. Die moeten helpen voorkomen dat gevangenen na vrijlating weer de fout in gaan. Veroordeelden uit de georganiseerde misdaad moet je wellicht juist omscholen zodat ze niet hoeven terug te keren in hun oude vakgebied.’

september 30, 2013Permalink

Borst: geen hulp zelfdoding familielid

Voormalig minister van Volksgezondheid Els Borst vindt niet dat je een familielid hulp mag bieden bij zelfdoding

© ANP. Een wilsverklaring en reanimeer-mij-niet penning.

. Ze vindt dat een zaak van artsen. ‘Ik ben erg voor de medische route’, zei Borst zondag in het tv-programma Buitenhof.

 • © anp.
  oormalig minister Els Borst in haar tuin in Bilthoven in 2011.

Ze ging daar onder meer in op de zaak van Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp te sterven. De huisarts had eerder niet zomaar willen meewerken.

Borst vindt dat met het helpen sterven van een familielid een grens wordt overschreven die niet overschreden zou moeten worden. Zelf heeft ze dat ook niet gedaan toen haar eigen doodzieke man haar dat vroeg. ‘Maar dan moeten artsen wel bereid zijn te helpen. Artsen moeten de ruimte nemen die de wet biedt.’

Overigens vindt Borst niet dat Heringa een misdaad heeft gepleegd, omdat hij uit liefde voor zijn moeder heeft gehandeld. Ze zou er begrip voor hebben als hij voorwaardelijk wordt gestraft.

De oud-minister herhaalde teleurgesteld te zijn dat artsenorganisatie KNMG vindt dat artsen geen euthanasie moeten uitvoeren bij wilsonbekwame dementen die in het verleden een schriftelijke wilsverklaring hebben opgesteld. De opvatting dat zo iemand niet meer dezelfde is als degene die die wilsverklaring heeft ondertekend, deelt ze niet. Borst wees er op dat notarissen een testament niet verscheuren als iemand dement is geworden.

Borst is maandag bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer met deskundigen over tien jaar euthanasiewetgeving. De D66-minister was destijds betrokken bij de totstandkoming daarvan.

september 29, 2013Permalink

Geen ontkomen meer: mens verantwoordelijk opwarming aarde

Geen ontkomen meer aan: mens verantwoordelijk voor opwarming van de aarde

Martijn van Calmthout en Maarten Keulemans − 27/09/13, 09:30  − bron: ANP

© ANP. Smeltend poolijs

De opwarming van de aarde gaat bij blijvende uitstoot van broeikasgassen vrijwel zeker over de eerder gestelde grens van 2 graden rond het jaar 2100. Het slechte nieuws is dat dat minder onzeker is dan voorheen. Het goede nieuws is dat extreme opwarming in de richting van 5 of 6 graden niet waarschijnlijk wordt geacht. En bovendien is er nog tijd om in te grijpen.

 • © ANP.
  Zware smog in Beijing, China.

Dat is de hoofdboodschap van het vijfde rapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat vanochtend na een week praten wordt vastgesteld in Stockholm. De onderhandelingen tussen landendelegaties die het eens moesten worden over een samenvatting van het rapport, verliepen volgens ingewijden ‘moeizaam en omzichtig’.

Het rapport stelt vast dat de opwarming van de aarde het laatste decennium enigszins stagneerde, ondanks voortgaande uitstoot van broeikasgassen als CO2. Het wijst er ook op dat periodieke veranderingen in oceaanstromingen een deel van de extra opwarming  kunnen maskeren.

IPCC stelt ook vast dat de mens sinds het midden van de vorige eeuw voor 95 procent verantwoordelijk is voor de oplopende temperaturen op aarde. In een vorig rapport uit 2007 was dat nog 90 procent en in 2001 werd de mens voor 66 procent verantwoordelijk gehouden.

 • © ANP.
  Sattelietbeelden van de Noordpool

Zeespiegel
Volgens de samenvatting stijgt de zeespiegel de komende eeuw gemiddeld meer dan de maximaal 59 centimeter die in het vorige IPCC-rapport werd geschat. De bijstelling is het gevolg van meer solide metingen aan smeltende gletsjers en ijskappen dan voorheen.

Het nieuwe Assessment Report 5 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een samenvatting en analyse van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in klimaatverandering, gemaakt door honderden wetenschappers wereldwijd. De vorige rapportage AR4 kwam uit in 2007.

In dat rapport werden twee jaar later enkele pijnlijke missers gevonden, ondermeer over de verwachte wateroverlast in Nederland, die het imago van het IPCC geen goed deden. In het nieuw rapport is nog meer nadruk op de kwaliteit van de gegevens gelegd, zeggen ingewijden.

Het nieuwe rapport omvat gedetailleerdere inschattingen van de regionale effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Daarbij lopen Azië, Afrika en Australië het meeste gevaar op schade en overlast

september 28, 2013Permalink

Kartelwaakhond ACM wijzigt koers

De Autoriteit, Consument & Markt (ACM) wil de koudwatervrees voor samenwerken wegnemen. Ziekenhuizen die willen samenwerken kunnen vooraf een advies krijgen. Dat zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn in een uitgebreid interview dat vandaag verschijnt in Zorgvisie magazine.

Chris Fonteijn, bestuurder ACM

Er gaat een fusiegolf door de ziekenhuiswereld. Zeker 16 van de ruim 100 ziekenhuizen hebben in 2012 en de de eerste helft van 2013 een fusie gerealiseerd of zijn daar mee bezig, bleek onlangs uit onderzoek van KPMG Plexus. De reden hiervoor is dat ze de kwaliteit van zorg willen verbeteren, geven ze zelf vaak aan. Ze moeten wel samenwerken, omdat ze anders niet voldoen aan de volume-eisen van zorgverzekeraars en beroepsverenigingen van medisch specialisten voor het minimale aantal behandelingen dat ze moeten doen van een bepaalde aandoening.

Ziekenhuizen moeten wel fuseren

Maar is het wel nodig om te fuseren? Gewoon samenwerken kan toch ook? Dat vinden de ziekenhuizen niet. In de ziekenhuiswereld heeft het idee dat fuseren makkelijker is dan samenwerken stevig postgevat. Dat komt doordat ziekenhuizen die fuseren met elkaar willen afspreken wie welke behandelingen doet. Maar dat mag niet van de ACM, denken ze, omdat ze daarmee de markt afbakenen. En dat is in strijd met de Mededingingswet. Dus moeten ze wel fuseren. Bovendien kunnen ze dan de financiële gevolgen van de fusie voor de medisch specialisten en de ziekenhuizen makkelijker afwikkelen.

ACM: fuseren is niet makkelijker dan samenwerken

‘Het is een mythe dat samenwerken makkelijker is dan fuseren’, stelt Fonteijn in Zorgvisie. ‘Dat zou betekenen dat het meerdere “fuseren” wel zou mogen en het mindere “samenwerken” niet. Dat zit ten onrechte tussen de oren van bestuurders en adviseurs. Ik vind het onzinnig als bestuurders zeggen dat ze gaan fuseren uit angst voor de ACM. Bestuurders moeten de samenwerkingsvorm kiezen die het beste past bij hun patiënten, personeel en organisatie. Een goede bestuurder gaat niet fuseren omdat hij bang is voor samenwerken.’

ACM-baas Chris Fonteijn: angst voor samenwerken wegnemen

Fonteijn wil de koudwatervrees voor samenwerking wegnemen. Hij legt uit dat het juridische kader voor samenwerking en fuseren anders is. Bij samenwerking toetst de ACM achteraf of die niet in strijd is met het kartelverbod, terwijl die toets bij fuseren vooraf wordt gedaan. ‘Maar het is absoluut niet zo dat we fusies makkelijker laten passeren dan samenwerking.’

ACM geeft advies vooraf

Om de vrees voor samenwerken weg te nemen, nodigt de ACM ziekenhuizen uit om langs te komen voor advies. De Nma, de voorganger van de ACM, wilde samenwerkingen niet vooraf toetsen. Gaat de ACM dat wel doen? ‘Ja, dat is een beleidswijziging. Wij nodigen ziekenhuizen die willen samenwerken uit bij ons langs te komen om te laten zien hoe ze hun plannen willen vormgeven. Dan krijgen ze van ons een opvatting hoe wij die samenwerking zien. Via een informele zienswijze of een guidance-instrument geven we helderheid over de grenzen.’

Fusietoezicht niet strenger

De beoordeling van fusies wordt niet strenger. Die blijft hetzelfde. De ACM geeft dus niet toe aan de roep om strenger fusietoezicht. ‘In de kern is de beoordeling van fusies en samenwerkingsvormen hetzelfde: laat zien dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Wij praten met de betrokken zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties, de NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Als die bevestigen dat de opvatting van de ziekenhuizen meer waar is dan niet waar, dan moet je als ACM wel heel sterke argumenten hebben, wil je die fusie verbieden.’

september 27, 2013Permalink

Bureaus Jeugdzorg mogelijk failliet overheveling taken

Bewerkt door: redactie − 25/09/13, 13:18  − bron: ANP
© anp. Jeugdzorgmedewerkers komen in 2011 in Amersfoort bijeen op een manifestatie tegen de Caseload-verhoging in de Jeugdzorg.

UPDATE Bureaus Jeugdzorg gaan mogelijk failliet als gevolg van de overheveling van taken naar gemeenten. Dat schrijft bestuursvoorzitter Lucy Schmitz van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in een woensdag gepubliceerde open brief aan de commissie die verantwoordelijk is voor de transitie.

Schmitz is op zich geen tegenstander van de overheveling, maar vindt wel dat die beter en minder haastig uitgevoerd moet worden. Ze vreest nu voor een ‘desastreus domino-effect’.

Het eigen vermogen van een Bureau Jeugdzorg mag namelijk maar 10 procent van het jaarbudget bedragen. Nu gemeenten taken overnemen, moet Jeugdzorg inkrimpen, maar heeft de organisatie niet genoeg eigen vermogen om bijvoorbeeld het afvloeien van personeel en afstoten van huisvesting te betalen. Uiteindelijk ‘volgt liquidatie en collectief ontslag’, schrijft Schmitz. ‘Medewerkers met broodnodige expertise raken dan aangewezen op een uitkering.’

De voorzitter vreest ook dat de geplande oprichting van wijkteams die ‘verborgen problemen’ vroegtijdig opsporen om erger te voorkomen, alleen maar zorgt voor méér hulpvraag in plaats van minder. Ook zijn veel gemeenten nog niet goed op de hoogte van hun toekomstige taken en verantwoordelijkheden en hoe ze met andere partijen moeten samenwerken.

Het is de bedoeling dat gemeenten in 2015 aan de slag gaan met hun Jeugdzorg-taken.

september 26, 2013Permalink

Laagste inkomens blijven achter

De laagste inkomens in Nederland zijn de afgelopen 20 jaar veel verder achtergebleven dan gedacht. Het beeld dat de inkomensverdeling in Nederland vrij gelijk is en in de tijd weinig verandert, klopt niet, meldt dagblad Trouw op de voorpagina.

26/09/13, 07:04  − bron: ANP
 

De krant baseert zich op onderzoek van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsmarktstudies (Aias), dat donderdag wordt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de huishoudens met de allerlaagste inkomens, de onderste 10 procent, het reële inkomen met 10 procent heeft zien dalen sinds de jaren negentig, vanaf de jaren zeventig was er al 20 procent vanaf. Van alle inkomensgroepen daarboven steeg het reële inkomen wel. Volgens de krant komt dit gegeven niet aan het licht in het gebruikelijke onderzoek naar de inkomensverdeling.

september 26, 2013Permalink

eHealth

eHealth, verder dan je denkt

Nederlandse artsen en patiënten maken in vergelijking met het buitenland veel gebruik van eHealth-toepassingen. Maar om eHealth in Nederland echt succesvol te laten zijn, is er nog wel een lange weg te gaan.

Dit blijkt uit de op 24/09-2013 verschenen eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een onderzoek, uitgevoerd door het NIVEL en Nictiz, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. 

Van de Nederlanders zoekt 66% informatie over zijn ziekte of behandeling op internet. Veel minder mensen gebruiken vormen van eHealth voor online contact met hun zorgverlener. Zo maakte bijvoorbeeld slechts 2% van de mensen die een huisarts bezocht, daarvoor via het internet een afspraak. Patiënten zijn beperkt op de hoogte van de mogelijkheden die artsen aanbieden voor online communicatie.
 
Dr. Lies van Gennip, directeur van Nictiz, vat samen: “Als het gaat om het gebruik van eHealth is Nederland een eind op weg in vergelijking met het buitenland. Zo lopen we echt voorop als het gaat om de automatiseringsgraad van huisartsen. Tegelijkertijd is Nederland nog een lappendeken van kleinschalige eHealth-experimenten en worden lang niet alle mogelijkheden al op grote schaal gebruikt. eHealth biedt niet alleen kansen om problemen in de zorg het hoofd te bieden, maar het stelt ons ook in staat om Nederland innovatief te onderscheiden.”
 
Prof. dr. ir. Roland Friele, adjunct-directeur van het NIVEL, voegt daaraan toe: “Veel betrokkenen zijn terughoudend als het gaat om doelmatigheidswinsten, zeker op de korte termijn. Sommigen verwachten zelfs dat kosten van het gebruik van eHealth-toepassingen in eerste instantie zullen toenemen. Gelukkig zijn er ook toepassingen die heel succesvol blijken. Denk bijvoorbeeld aan teledermatologie, waarbij de huisarts een foto van de huid maakt, die door de dermatoloog wordt beoordeeld.”

De eHealth-monitor geeft over de jaren 2013, 2014 en 2015 inzicht in de ontwikkeling en gebruik van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. Deze onafhankelijke informatie is bestemd voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg. De uitkomsten van het onderzoek staan in een uitgebreid onderzoeksrapport, met tabellenbijlage, in een samenvatting en in een infographic. In de eHealth-monitor is gekeken naar vier vormen van eHealth: zelf op internet zoeken en bijhouden van gezondheidsinformatie door patiënten, online contact tussen patiënt en arts, dossiervoering door artsen en het elektronisch kunnen delen van patiëntinformatie tussen behandeld artsen onderling.

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Nictiz is het nationaal expertisecentrum voor ICT in de zorg.

september 25, 2013Permalink

Eigen kracht

‘Leuk hoor, die eigen kracht, maar wat betekent dat straks voor de wajonger?’

Eline Huisman − 20/09/13, 21:38
© ANP. Duizenden arbeidsgehandicapten demonstreren in 2011 in Ulft tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

VONK Een taalcursus voor beleidsmedewerkers bij de gemeente, zo zou je het kunnen noemen. Want wat bedoelt het kabinet nou eigenlijk met ‘burgers in hun kracht zetten’, ‘ontzorgen’ of ‘zorg dichterbij de burger brengen’?

Voor alle gemeentes die ook moeite hebben met de stroom aan beleidsjargon waarin de aanstaande decentralisaties (jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en passend onderwijs) kundig en met onophoudelijk optimisme worden verpakt, maakte de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten een instructiefilmpje. Om met elkaar ‘in gesprek te gaan’ moet je immers wel dezelfde taal spreken.

Jurre van den Berg, journalist, wees Vonk op het filmpje. Het illustreert namelijk precies ‘de tragiek van dit soort decentralisatie-operaties’ waar hij deze zaterdag in de papieren Vonk over schrijft.

De VNG probeert beleidsjargon voor gemeentes te vertalen. Waarom is er zo’n pakket aan onbegrijpelijke termen nodig?
‘Medewerkers bij gemeenten zijn heel onzeker over wat er gaat gebeuren. In onzekere tijden grijpt men terug op jargon. Taal creëert een gezamenlijk geloof. Goed voor het clubgevoel, die mooie woorden en ronkende beloften over integraal werken en de zorg kantelen zodat mensen vanuit hun eigen kracht zorg zelf kunnen doen. Het filmpje moet gemeenten het gevoel geven: ‘we staan er niet alleen voor!’. Het is onderdeel van een soort bezweringsformule. Vol bravoure spreekt het Rijk over hoe gemeenten écht kunnen inspelen op lokale behoeften. Als je het maar vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf geloofwaardig.’

Waarom is dit filmpje volgens jou zo veelzeggend?
‘Het laat onbedoeld heel goed zien hoe zo’n eerste grote operatie die er behoorlijk in gaat hakken, verpakt is in vage abstracte begrippen. Bij gemeentes zitten mensen met de handen in het haar. ‘Leuk hoor, die eigen kracht, maar wat betekent dat straks voor de wajonger?’. Jargon geeft een idee van vanzelfsprekendheid, terwijl er nauwelijks iets bekend is over wat deze ingrijpende operatie in praktijk voor gevolgen gaat hebben.

Het lijkt op het eerste oog infantiel, maar er gaat een grote tragiek achter schuil. Het is een illustratief voorbeeld van wat ik probeer bloot te leggen: dat de taal niet kan verbloemen dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan een mooie oneliner.’

Morgen ontmaskert Jurre van den Berg de zeven mythes van decentralisatie in de papieren editie van Vonk.

Hier kunt u het filmpje bekijken.

 

 

september 24, 2013Permalink

Angsttherapie mogelijk tijdens slaap

Angsttherapie is mogelijk tijdens slaap.

Angstige herinneringen kunnen minder worden tijdens de slaap.

Foto:  ANP

Onderzoekers van de Northwestern University hebben voor de eerste keer het emotionele geheugen van mensen tijdens de slaap kunnen manipuleren, schrijven ze zondagavond in Nature Neuroscience

Tijdens het onderzoek ontvingen vijftien mensen kleine elektrische schokjes terwijl ze twee verschillende gezichten te zien kregen en tegelijkertijd bepaalde geuren roken, zoals hout, citroen of mint. Hierdoor vormden de deelnemers een associatie tussen de combinatie van een gezicht met een geur en angst. 

Toen de proefpersonen sliepen werd een of twee van die geuren in de slaapkamer gebracht, zonder de gezichten of de schokjes. Dit gebeurde tijdens de diepere slaapfase, de fase waarin vermoedelijk herinneringen in het geheugen worden versterkt. 

Zweet

 

De gedachte hierachter is: als iemand een specifieke geur tijdens zijn slaap ruikt, herinnert hij of zij zich steeds weer het specifieke gezicht dat daarbij hoort. Bij angsttherapie wordt deze aanpak ook toegepast: door mensen steeds weer aan hun angst bloot te stellen, wordt die minder. 

Toen de proefpersonen wakker werden, kregen ze in een fMRI-scanner de gezichten te zien. Als ze het gezicht zagen dat verbonden was met de geur die ze tijdens hun slaap roken, dan reageerden ze minder angstig dan bij het andere gezicht. Dat zagen de bezoekers in de eerste plaats aan veranderingen in de hersenen, in de gebieden waar emoties worden verwerkt zoals de amygdala. Bovendien keken ze naar hoeveel iemand zweette: hoe meer zweet, hoe angstiger.

Het onderzoek biedt mogelijk een nieuwe manier om fobieën ‘s nachts behandelen, naast de bestaande therapieën die overdag plaatsvinden.

 

september 23, 2013Permalink

Dam tot Damloop voor 29e keer van start

Dam tot Damloop voor 29e keer van start

ATLETIEK-DAM TOT DAMLOOPRenners lopen door de IJ-tunnel tijdens de Dam tot Damloop 2012. Foto ANP / Olaf Kraak

BINNENLANDSPORT In Amsterdam wordt vanochtend het startschot voor de Dam tot Damloop gegeven. Aan de 29e editie van het hardloopevenement doen zo’n 55 duizend mensen mee. Ze starten vanaf elf uur op de Prins Hendrikkade en lopen via de IJtunnel langs de Buiksloterdijk naar Zaandam, een stuk van 10 Engelse mijl – iets meer dan zestien kilometer.

De wedstrijdlopers gaan als eerste van start, gevolgd door de amateurs. Organisator Le Champion verwacht 250 duizend toeschouwers. Langs het parcours staan bands en dj’s te spelen. Binnen twee uur moeten alle deelnemers aan de 10 mijl over de finish in Zaandam zijn.

De startbewijzen voor het evenement waren ook dit jaar weer snel uitverkocht. Binnen een halfuur waren de startnummers op. Het was volgens de organisatie het vierde opeenvolgende jaar dat alle startbewijzen voor de 10 Engelse mijl binnen een halve dag uitverkocht waren.

Door de loop zijn de Prins Hendrikkade, de oostzijde Stationsplein en de IJtunnel richting centrum afgesloten. Omleidingen gelden van vanochtend vroeg tot ongeveer 17.00 uur. Ook het openbaar vervoer in Amsterdam wordt daardoor omgeleid.

 

 

 

september 22, 2013Permalink