Wijkteams hebben kwetsbare gezinnen niet in de gaten

Inspectie: wijkteams hebben kwetsbare gezinnen niet in de gaten

ANP

Kwetsbare gezinnen blijven te lang onopgemerkt en krijgen vervolgens niet de juiste hulp. Dat schrijven vijf rijksinspecties van het ministerie van Volksgezondheid in een rapport over de aanpak van gezinnen met meervoudige problemen.

De voor die gezinnen ligt sinds twee jaar bij de gemeenten, die voor die taak wijkteams hebben ingesteld. Maar die teams hebben geen gerichte aanpak en kunnen de ingewikkelde problematiek van de gezinnen niet aan, concluderen de inspecties die samenwerken onder de naam Toezicht Sociaal Domein.

Veiligheidsrisico’s

Op basis van onderzoek in zes gemeenten is gebleken dat de kwetsbare gezinnen niet tijdig gesignaleerd worden, en dat de teams vaak geen goed beeld hebben van alle problemen die er spelen. Daardoor kunnen ook de veiligheidsrisico’s voor de kinderen uit die gezinnen niet goed worden ingeschat, schrijven de onderzoekers.

Door beter samen te werken met andere instanties krijgen hulpverleners een completere indruk van de situatie in het gezin, luidt een van de conclusies van het rapport.

De inspecties stellen vast dat de hulpverleners in de wijkteams hoogopgeleid en zeer gemotiveerd zijn, maar dat hun taken duidelijker omschreven moeten worden. Ook moeten ze van de gemeenten meer tijd en geld krijgen.

april 23, 2017Permalink

Afschaffen eigen risico

‘Afschaffen eigen risico kost 1 tot 5 miljard euro per jaar’

Het verlagen of afschaffen van het eigen risico in de zorg zou ruim 1 tot bijna 5 miljard euro per jaar kosten. Dat staat in de zogenoemde ombuigings- en intensiveringslijst van het ministerie van Financiën.

Daarin hebben de ambtenaren van het ministerie doorgerekend wat besparingen en investeringen zouden opleveren of kosten.

De vier partijen die over de vorming van een regering praten – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – hebben uiteenlopende standpunten over het eigen risico.

VVD en D66 willen het in stand houden, hoewel die laatste partij wel zegt verder onderzoek te willen naar een inkomensafhankelijk eigen risico. Het CDA wil het met ruim honderd euro verlagen, naar 280 euro. GroenLinks wil het als enige afschaffen.

Aan de zorg wordt dit jaar 74,5 miljard euro uitgegeven. Afschaffing van het eigen risico zou 4,8 euro miljard euro kosten. Een verlaging zoals het CDA wil kost de schatkist jaarlijks 1,1 miljard euro.