Cloud in de zorg zo veel beren op de weg

Ik werk als adviseur in de ICT. Steeds vaker praat ik met klanten over de cloud in de zorg. De voorspelbare maandelijkse kosten, grote schaalbaarheid en snelle levering van ICT-diensten maken dit business model aantrekkelijk. Ook zorginstellingen tonen soms interesse, al merk ik dat zij er nog ietwat afwachtend tegenover staan. Dat komt mijn inziens doordat ze wel de negatieve signalen oppikken maar de kansen van cloud diensten onvoldoende op waarde weten te schatten.


Ik hoor vaak in de markt ‘de cloud is niet geschikt voor privacygevoelige informatie!’ Of ‘wat gebeurt er met informatie als de provider failliet gaat?’ Dat zijn terechte vragen waar ik later in deze blog op terug kom, maar ik zou graag eerst eens willen stilstaan bij de meerwaarde van cloud diensten voor zorginstellingen.

Voorspelbaarheid in kosten

De cloud biedt u de mogelijkheid om zonder investering vooraf en tegen voorspelbare maandelijkse kosten per direct functionaliteit af te nemen waarmee u uw processen kunt ondersteunen. Snel en op aanvraag, zonder een beslag te leggen op uw ICT-afdeling.

Profiteren van innovatie

De cloud stelt u bovendien in staat om snel te profiteren van innovatie die leveranciers plegen, of het nu gaat om de aanpassing van software aan nieuwe wet- en regelgeving of om fonkelnieuwe functionaliteit. En wederom zonder dat het tijd of energie kost van uw ICT-afdeling.

Is de cloud goedkoper?

Dat niet per sé. Het voordeel is vooral dat u niet op voorhand hoeft te investeren, maar dat u afrekent volgens het principe ‘betalen naar gebruik’. Meer users of meer functionaliteit betekent hogere maandelijkse kosten. Maar krimpt uw organisatie, dan dalen de kosten navenant. Dat is in deze onzekere tijden wel zo prettig.

Zijn cloud applicaties te integreren met software die on premise draait?

Ja, is het volmondige antwoord. Natuurlijk hangt een en ander af van het cloud model dat u kiest: public of private, SaaS (Software as a Service, dus alles inclusief software) of PaaS (alleen het serverplatform). In alle gevallen zijn integratiemogelijkheden ruimschoots aanwezig. Sterker, het is waarschijnlijk eenvoudiger om een cloud applicatie te integreren dan enkele van de oude legacysystemen waar u ongetwijfeld nog mee werkt.

Is software in de cloud goed te beveiligen?

Komt privacygevoelige informatie niet veel te makkelijk op straat te liggen? Mijn stellige overtuiging is dat data in de public cloud veiliger is dan in negen van de tien zorginstellingen op dit moment! Zoals je in een vliegtuig een minder grote kans hebt om te verongelukken dan in een auto omdat de veiligheidsvoorschriften veel strenger worden nageleefd, zo is de kans dat data weglekt uit een public cloud veel kleiner dan dat een hacker inbreekt op een server in een zorginstelling. Simpelweg omdat de cloud provider zijn bestaansrecht riskeert als de security niet op orde is.

Wat als de cloud provider omvalt?

En dan komen we bij het laatste punt: wat gebeurt er met de data als de cloud provider failliet gaat? Geen zorgen. De curator gaat altijd meteen op zoek naar de onderdelen uit de failliete boedel die geld waard zijn. En dat zijn de diensten die u afneemt! Hij zal proberen deze diensten, en de bijbehorende informatie, zo snel mogelijk onder te brengen bij een andere leverancier. Belangrijke cloud partijen zijn gevestigde namen, zoals Microsoft, Google, IBM en SalesForce, met een sterke financiële positie.

Bewezen praktijkvoorbeelden

Ik vraag me af: Als gerenommeerde bedrijven, waaronder banken en verzekeraars, massaal gebruikmaken van diensten in de cloud, waarom slaan zorginstellingen hun cliëntinformatie dan niet in de cloud op? Als consumenten en bedrijven massaal en zonder angst gebruikmaken van iDeal en internetbankieren, waarom moeten zorginstellingen dan ineens bang zijn om cliëntinformatie via internet op te halen?

Ik denk dat de zorg een inhaalslag te maken is door, zonder investeringen vooraf, toch gebruik te maken van zeer wenselijke functionaliteit, zoals geïntegreerde informatievoorziening rondom een cliënt.

Gerelateerd hieraan is natuurlijk Het Nieuwe Werken. Ook in de zorg doet dit haar intrede. Wilt u meer weten over de voordelen die Bring Your Own Device voor uw zorginstelling kan hebben? Nog maar weinig organisaties zijn er klaar voor. In deze whitepaper leest u welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om BYOD veilig toe te passen

april 29, 2014Permalink