Ggz steeds meer invloed bij de huisarts

Praktijkondersteuner bij de huisarts, ggz steeds meer invloed

Door: Anneke Stoffelen − 08/08/13, 06:39
© ANP. Interieur van psychiatrische inrichting Parnassia

Ggz-instellingen hebben via detacheringsconstructies steeds meer invloed in de spreekkamer van de huisarts. Die krijgt hulp van een ‘praktijkondersteuner ggz’, die patiënten met psychische klachten moet weghouden bij de dure gespecialiseerde zorg. Maar vaak blijkt deze praktijkondersteuner in dienst van een groot ggz-concern.

Het gevaar is dat daardoor juist meer patiënten worden doorverwezen naar de zogenoemde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, stellen critici. ‘De praktijkondersteuner die in dienst is van Parnassia of Altrecht, zal sneller doorverwijzen naar de eigen werkgever’, zegt Dick Nieuwpoort, directeur van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. ‘Daarmee wordt de zorg uiteindelijk alleen maar duurder.’

Zo’n 60 procent van de huisartsen heeft een praktijkondersteuner die patiënten met lichte psychische klachten begeleidt, en het percentage stijgt. Dat is een direct gevolg van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. In de plannen van minister Schippers worden veel minder patiënten doorgestuurd naar de duurdere specialistische tweedelijns ggz. In plaats daarvan moeten huisartsen de zorg op zich nemen.

Slinkende markt
De grote ggz-instellingen zien hun markt hierdoor slinken. In veel regio’s zetten zij daarom een ‘label’ voor lichtere psychische zorg op, zoals Indigo. Deze franchiseorganisatie heeft regionale bv’s die in eigendom zijn van grote concerns als Parnassia, Altrecht, ggz Drenthe en ggz Breburg. Indigo detacheert praktijkondersteuners. Op die manier hebben de gespecialiseerde instellingen dus een vooruitgeschoven post bij de huisarts.

‘Dat staat op gespannen voet met het onafhankelijk poortwachterschap van de huisarts, zegt Geert-Jan van Loenen, bestuurder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Volgens een peiling onder ruim 800 leden van de LHV is de praktijkondersteuner-ggz in bijna 40 procent van de gevallen gedetacheerd vanuit een ggz-instelling.

Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat zulke afhankelijke praktijkondersteuners mogelijk ‘meer geneigd kunnen zijn om een patiënt door te verwijzen naar de eigen werkgever of naar de tweede lijn in het algemeen’. In Drenthe klagen vrijgevestigde eerstelijns (en dus goedkopere) psychologen al over een terugloop in cliënten sinds veel huisartsen daar samenwerken met praktijkondersteuners die zijn gelieerd aan GGZ Drenthe.

Maja Miedema van Indigo Utrecht zegt dat het juist een voordeel is dat praktijkondersteuners nauwe banden hebben met de tweedelijns ggz. ‘Daardoor weten zij precies welk behandelaanbod er is en kunnen ze de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste plek.’

Vlak voor het reces nam het parlement een PvdA-motie aan om te onderzoeken wat de verschillen zijn tussen doorverwijzingen van huisartsen met een onafhankelijke praktijkondersteuner en die van praktijkondersteuners die zijn gedetacheerd door een ggz-instelling. Daarvan zijn nu nog geen cijfers bekend.

augustus 8, 2013Permalink