Help oudere de weg te vinden

Van thuiswonende ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben, vragen de gemeentes, die dit tegenwoordig moeten regelen, nogal eens zo’n hoge eigen bijdrage dat deze ouderen noodgedwongen zelf op zoek gaan naar hulp en terecht komen in het zwarte circuit.

Een oudere is over het algemeen best in staat huishoudelijke hulp zelf te regelen, daar heeft men de overheid niet voor nodig. Wel kan de overheid hen helpen bij het vinden van betrouwbare en betaalbare hulp door witte huishoudelijke hulp of -bureaus te faciliteren. Ook ouderen met een minimaal inkomen zouden daarvan gebruik moeten kunnen maken. Voor de dan eventueel wel noodzakelijke indicatie zou de huisarts/wijkverpleegkundige kunnen worden ingeschakeld zoals dit ook bij zorg aan huis het geval is.

Dus geen keukentafelgesprekken, geen nieuw te trainen gemeenteambtenaren en hoge extra kosten, maar een verantwoorde huishoudelijke hulpvoorziening tegen acceptabele prijzen. Laat de ouderen in hun waarde: het regelen is niet het probleem, maar het vinden van de weg naar de voorzieningen die men nodig heeft.

I. Muller, Amstelveen

april 18, 2015Permalink