Mega-denkkracht focust zich op toekomst zorg

Wat is ervoor nodig dat mensen zolang mogelijk in eigen omgeving functioneren? Mega-denkkracht focust zich op toekomst zorg

Dit najaar starten meer dan 30 focusgroepen en de Nationale DenkTank onder leiding van ervaren en deskundige voorzitters met het beantwoorden van een van de moeilijkste vraagstukken: “Wat is ervoor nodig dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving functioneren en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen?”

De focusgroepen bestaan uit patiënten, burgers, zorgprofessionals, zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten, etc. Het gehele proces, dat tot begin december duurt, wordt begeleid en ondersteund door het Verwey-Jonker Instituut. Resultaten uit deze intellectuele en visionaire krachtmeting worden gepresenteerd tijdens het zorgberoependebat op 13 december in Utrecht.

Nieuwe gezondheidsbenadering

Het uitgangspunt is een nieuwe benadering van gezondheid. De oude, zoals de WHO gezondheid in 1948 definieerde (een toestand van volledig, lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden), is inmiddels achterhaald, zo stelt de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De nieuwe benadering ‘gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk’ (Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H, Jadat A, Kromhout D, et al) stelt niet de aandoening, of de afwezigheid daarvan centraal, maar het aanpassingsvermogen van personen en het vermogen tot zelfmanagement wanneer zij hiermee te maken krijgt.

Zowel de denktank als de focusgroepen werken met casuïstiek. Deze casuïstiek is gebaseerd op de resultaten uit de broedplaats Friesland (wat is er nodig in 2030) die inmiddels bekend zijn en eveneens tijdens het zorgberoependebat gepresenteerd zullen worden.

Functioneringsproblemen

Een beperkt kijkje achter de schermen: Hoewel het aantal inwoners in Friesland gelijk blijft, verandert de samenstelling. Het aantal jongeren neemt af en er is een stevige groei van ouderen. In Friesland kunnen we een verdubbeling van het aantal functioneringsproblemen tegemoet zien. In Friesland hebben de ouderen aanzienlijk meer last van functioneringsproblematiek dan de rest van de Nederlandse ouderen.

Kennis en inzicht

TNO geeft, in opdracht van de commissie, inzicht in negen functioneringsprofielen, de meest voorkomende aandoeningen, en de belangrijkste risicofactoren waaronder sociaal economische status (SES) en multimorbiditeit.

Inmiddels is TNO gestart met de analyses in Amsterdam en Rotterdam. Dit is nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale zorgvraag in Nederland in 2030. Uiteindelijk wordt op basis van alle resultaten volgend jaar een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe beroepenstructuur in de gezondheidszorg.

Nieuwe benadering

De collectieve denkexercitie in en voor de zorg start bij een nieuwe benadering van gezondheid en richt zich op realistische (toekomstige) casuïstiek. Nooit eerder is, door alle lagen van onze bevolking heen, zo breed nagedacht over dit vraagstuk. Maar ook nooit eerder stond gezondheidszorg voor de transitie die nu noodzakelijk is om de toegankelijkheid, de continuïteit en de betaalbaarheid van de zorg te blijven garanderen.

Marian Kaljouw
Voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen

augustus 20, 2013Permalink