Registratielast zorg schiet door

25/01/14, 06:41  − bron: ANP
© ANP. Ongeveer de helft van de verpleegkundigen zegt 2 tot 3 uur per dag bezig te zijn met administratieve handelingen.

De registratielast in de zorg is de afgelopen jaren doorgeschoten. De patiëntenzorg heeft daar inmiddels flink onder te lijden. Dat zegt bijna 90 procent van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden, blijkt uit onderzoek van de NOS in samenwerking met de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

De NOS vroeg leden van de V&VN naar hun ervaring met registreren over de afgelopen 5 jaar. 1.129 mensen reageerden. Bijna 80 procent gaf aan dat de balans tussen patiëntenzorg en registratielast de afgelopen jaren flink verstoord geraakt is.

Ongeveer de helft zegt 2 tot 3 uur per dag bezig te zijn met administratieve handelingen. Twintig procent gaf zelfs aan hier meer dan 3 uur per dag aan kwijt te zijn. “Veel meer dan 5 jaar geleden.”

p>

Toenemende registratielast in de zorg is al jaren een punt van ergernis van verpleegkundigen en verzorgenden. V&VN vindt dat veel kritischer moet worden gekeken naar de aard en de frequentie van registratie.

Helma Zijlstra, directeur V&VN: “Verpleegkundigen en verzorgenden hebben hun vak natuurlijk gekozen vanuit een passie voor patiëntenzorg. Het gaat wringen als ze te veel tijd kwijt zijn met registreren en de balans zoek is met tijd voor patiënten. Onze leden zien het belang van meten en registreren, maar de hoeveelheid en manier van registreren zijn wel bepalend voor de motivatie om dat te doen. We zien nu dat meetresultaten vaak niet teruggekoppeld worden aan onze beroepsgroep. Terwijl we weten dat juist die betrokkenheid bij registratie en de relevantie voor hun eigen werk, registratie pas echt zin geeft.”

“Rapporteren dat ik rapporteer”

De meeste deelnemers erkennen dat een bepaalde mate van registreren van belang is voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg. Maar tegelijkertijd ervaren veel deelnemers de druk van registreren om te registreren. “Veel zaken hebben niets te maken met directe patiëntenzorg, maar moet in opdracht van verzekering of inspectie. Het lijkt wel een motie van wantrouwen richting ons als professionals.”

p>

Een veel voorkomende ergernis is het moeten invullen van dezelfde zorgvragen op verschillende formulieren en in verschillende systemen. Verslaggeving moet daardoor vaak driedubbel gebeuren.

Ook de relevantie van scoreformulieren staat ter discussie. “Bij relatief gezonde patiënten, met een enkelvoudige zorgvraag, moet ik alle kwaliteitsaspecten bespreken, registreren en in drie zorgplannen verwerken. Het overzicht en de eenvoud zijn kwijtgeraakt.”

Veel deelnemers gaven aan problemen te moeten registreren die er op dat moment niet zijn. Voedingstoestand, valrisico, decubitus, pijn, delier. Het scoren van al die afzonderlijke punten kost tijd. Dat is volgens deelnemers geen bezwaar, mits het relevant is voor de patiënt. “Pijnregistratie moet ik voor iedere patiënt zowel op papier als in het dossier, als in de computer invoeren. Ook bij mensen die geen pijn hebben. Ik moet niet alleen val-incidenten melden, maar ook bijna-val-incidenten. Waarom? Er gebeurt vervolgens niets mee.”

p>

Wetenschappelijk onderzoek

“Het aantal score-formulieren is de laatste jaren dramatisch toegenomen”, zegt een verpleegkundige. “Het invullen kost niet alleen veel tijd, die variatie is ook niet goed voor de continuïteit en bewijslast van wetenschappelijk onderzoek.”

Van de respondenten gaf meer dan de helft aan langer dan 20 jaar werkzaam te zijn in de zorg. Ongeveer de helft is werkzaam in het ziekenhuis. Bijna een kwart in de thuiszorg.

p>

Reageren? Mail naar roselien.herderschee@nos.nl

 

 

irecteur Helma Zijlstra van V&VN stelt dat veel zaken niets te maken hebben met directe patiëntenzorg, maar in opdracht van de inspectie of verzekeraars moeten.

 


|

 

januari 25, 2014Permalink