Tandartsen stappen uit klankbordgroep Nza

Tandartsen stappen uit klankbordgroep Nza

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt per direct uit de klankbordgroep van het kostenonderzoek mondzorg, dat in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt uitgevoerd. Dit heeft de vereniging laten weten in een brief aan de NZa.

“Maatregelen die worden genomen op basis van dit onderzoek in de huidige opzet, zullen de kwaliteit van de mondzorg in Nederland onherstelbare schade toebrengen”, zegt Voorzitter van de ANT, Jan Willem Vaartjes. Uiteindelijk is vooral de patiënt de dupe, betoogt hij. “We hebben talloze keren en in een open brief bij de NZa onze zorgen geuit over de opzet en gevolgen van het kostenonderzoek. Alle argumenten worden echter in de wind geslagen.”

Kostenonderzoek Nza

Met het kostenonderzoek wil de NZa de tarieven voor de mondzorg in 2014 onderbouwen of herijken. Volgens de ANT is het kostenonderzoek in de huidige opzet hiervoor niet geschikt. De ANT uit bezwaren met betrekking tot validiteit. Het onderzoek zou te beperkt zijn. Bovendien wordt volgens de ANT geen rekening gehouden met de snel groeiende diversiteit en complexiteit in het veld van de mondzorg. “Dat gaat onherroepelijk leiden tot verkeerde inzichten en slecht onderbouwde, lees verkeerde, conclusies en beleidsmaatregelen. Door het middelen van gemiddelden brengen eventuele maatregelen op basis van het kostenonderzoek de Nederlandse mondzorg van wereldtop naar grauwe middelmaat in de toekomst. Wie wil er een zes als je een acht kunt krijgen?”, stelt Vaartjes.

De ANT voorziet dat een deel van de kleinere mondzorgpraktijken zal op termijn moeten sluiten en dat niet langer alle behandelingen kunnen worden aangeboden in Nederland. “Toekomstig beleid op basis van dit onderzoek zal de kwaliteit en toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland ondermijnen en is daarom in strijd met waar de ANT voor staat: goede mondzorg en kwaliteit in en rond de tandartspraktijk”, aldus Vaartjes.

Toekomstvisie 

“Na het invoeren en weer afschaffen van de vrije tarieven is het veel te kort dag om een visie te implementeren. Wij vrezen voor overhaaste maatregelen en beslissingen. De sector heeft behoefte aan rust om samen de toekomst van de mondzorg te bepalen”zegt Vaartjes. De ANT heeft hierover minister Schippers van VWS benaderd. De ANT bepleit bij VWS om eventuele maatregelen rond het kostenonderzoek op te schorten en gezamenlijk met de sector “een goed onderbouwde toekomstgerichte visie te ontwikkelen, met belangrijke thema s als taakherschikking, preventie, jeugdtandzorg en kwaliteit. Inclusief gedegen onderbouwingen van de kosten (gebaseerd op een valide onderzoek); een budget (in relatie tot de basisverzekering) dat doelmatig en beheersbaar is en een tariefsysteem (gereguleerd of vrij) dat zowel recht doet aan de keuzevrijheid van de consument als ook aan de inspanningen en verantwoordelijkheid van alle professionele mondzorgverleners in Nederland”.

september 4, 2013Permalink