Toekomst informele zorg

Toekomst informele zorg geschetst in beleidsbrief staatssecretaris

Voor het schrijven van de brief ‘Versterken, verbinden, en verlichten’ heeft Van Rijn gesproken met een groot aantal betrokken partijen.

Zaterdag 20 juli 2013 heeft de staatssecretaris de beleidsbrief informele zorg ‘Versterken, verbinden, en verlichten’ aan de Tweede Kamer verstuurd. Voor het schrijven van de brief heeft de staatsecretaris gesproken met de diverse vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, aanbieders van zorg waaronder ActiZ, en de organisaties van professionele zorg. Daarnaast heeft hij de visie van de SamenZorg Coalitie, waarin o.a. Mezzo en ActiZ participeren, meegenomen in zijn beleidsbief.

De kernboodschap van de brief is dat de staatssecretaris de informele ondersteuning en zorg wil versterken, door de positie van informele ondersteuning en zorg goed te verankeren in de nieuwe Wmo en de kern-AWBZ. Daarnaast wil hij de mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners verbeteren.

Zelfredzaam en samenredzaam
Het belang van en de behoefte aan informele zorg zal de komende jaren toenemen, omdat mensen langer in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Niet alleen zullen ze hierdoor meer zelf moeten doen, maar ze zullen ook een groter beroep doen op hun omgeving.

SamenZorg Coalitie
ActiZ heeft vorig jaar samen met Mezzo het ‘discussieplatform informele zorg’ opgericht om de discussie over informele zorg en de randvoorwaarden die nodig zijn om de transitie naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid te bevorderen. Bij dit discussieplatform -de ‘SamenZorg Coalitie’ – heeft zich ook een aantal andere organisaties aangesloten, waaronder AWVN, NOV, Alzheimer Nederland en het LOC. Deze coalitie heeft een pamflet SamenZorg opgesteld waarin een voorzet wordt gegeven voor een gemeenschappelijke visie en agenda. Een groot deel van deze visie en agenda is meegenomen in de beleidsbrief van de staatssecretaris.