Van Rijn zet gemeenten aan het werk voor huishoudelijke hulpen

Het ontslag van de 1100 huishoudelijke hulpen blijft staan

In het conflict over ontslag van 1100 huishoudelijke hulpen van Sensire heeft staatssecretaris Martin van Rijn persoonlijk aan een doorbraak gewerkt. Het ontslag van de 1100 huishoudelijke hulpen blijft staan. Maar in overleg met alle partijen wordt voor 2014 huishoudelijk werk zoveel mogelijk behouden, evenals de arbeidsvoorwaarden van de hulpen.

Van Rijn zet gemeenten aan het werk voor huishoudelijke hulpen

Foto: ANP Vincent Jannink

Dat is het resultaat van persoonlijk overleg dat staatssecretaris Van Rijn maandag 26 augustus heeft gevoerd met vakbonden, werkgever Sensire, gemeenten en ondernemingsraad. Van Rijn zet met zijn bemiddeling de zeven regiogemeenten in de Achterhoek aan het werk om met spoed duidelijkheid geven over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in 2014. Volgens Van Rijn zal de bestuurlijke aanbesteding van huishoudelijke hulp worden gedaan tegen een basistarief, ‘ zodat normale arbeidsvoorwaarden bij overgang van de huishoudelijke hulpen naar een andere zorgaanbieder blijven bestaan’. Verder is het streven de huidige koppeling van cliënt en zorgverlener te behouden.

Collectief Ontslag

Onduidelijkheid over de aanbesteding voor 2014 was aanleiding voor Sensire om collectief ontslag aan te vragen voor 1100 huishoudelijke hulpen. De ontslagaanvraag blijft overigens gehandhaafd. Volgens Sensire-bestuurder Maarten van Rixtel zal de thuiszorgorganisatie stoppen met de huishoudelijke hulp. ‘Wij zullen in overleg met de gemeenten zorgen voor een goede overgang van het personeel.’ De gemeenten zullen vóór 1 november de aanbestedingen rond maken, zodat duidelijk is hoeveel huishoudelijke hulp wordt ingezet en welke aanbieder dat gaat uitvoeren. ‘Belangrijk is’, concludeerde staatssecretaris Van Rijn, ‘dat een groot werkgelegenheidsverlies in de regio wordt voorkomen. Er zal ook geen sprake zijn van een alfahulpconstructie.’

Vertrouwen

Met die boodschap vertrok Van Rijn na de gesprekken maandagmiddag naar buurgemeente Varsseveld, waar vakbond Abvakabo FNV een actiedag tegen de ontslagen had georganiseerd. De actievoersters waren echter niet overtuigd dat zij hun werk na 1 januari 2014 nog zouden hebben: ‘Pas in november wordt duidelijk wat er gebeurt, dat is veel te laat,’verwoordde een 62-jarige actievoerster het gebrek aan vertrouwen. Zij is al 23 jaar in dienst is bij Sensire. ‘Een maand later houdt mijn werk bij Sensire op.’

Bemiddelen

Opmerkelijk is dat de staatssecretaris zelf naar de Achterhoek rijdt om te bemiddelen in een steeds groter wordend conflict over het de toekomst van de huishoudelijke hulp. Was de uiteindelijke afspraak niet eerder al tussen partijen te maken? Sensire, de nog pratende vakbonden CNV en FBZ en de ondernemingsraad drongen al enige maanden aan op duidelijkheid van gemeenten over de aanbesteding. De winst van het gesprek met de staatssecretaris is volgens wethouder Leo Scharenborg van Berkelland dat de gemeenten hun aanscherpingen naar voren konden brengen: ‘Wij vinden het belangrijk dat de koppeling tussen burger en hulp behouden blijft. Verder willen wij nu al afspraken maken over nieuwe werkvormen in de zorg met het oog op de transitie van andere zorg die gemeenten vanaf 2015 te wachten staat. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgerichte zorg.’

Niet meewerken

Opmerkelijk ook is dat twee vakbonden CNV en FBZ volgens eigen zeggen tot eind mei nog gezamenlijk met de nu actievoerende Abvakabo optrokken. ‘Dezelfde dag dat we het plan voor huishoudelijke zorg aan onze gezamenlijke achterban wilden voorleggen, zei AbvaKabo niet meer mee te werken,’ aldus Loek Lablans van CNV Publieke Zaak. CNV en FBZ willen overigens een wettelijke regeling in de WMO om de overgang van werknemers bij een nieuwe aanbesteding te waarborgen. De huidige regeling in de CAO V&V is volgens hen juridisch niet altijd haalbaar.

Om tafel

Staatssecretaris Van Rijn zei echter hier weinig voor te voelen. “Het is zaak dat partijen met elkaar om tafel gaan zitten om goede afspraken te maken over de overgang van werknemers.’ Dat geldt wat Van Rijn betreft zeker ook voor 2015, als de 40 procent bezuinigingen op het budget in de huishoudelijke zorg worden doorgevoerd.

augustus 28, 2013Permalink