Vermogenskloof

COMMENTAAR Een hogere vermogensbelasting verkleint de kloof tussen arm en rijk en draagt bij aan een vollere schatkist.

DOOR Xander van Uffelen 20 januari 2015

Een vaak vergeten passage uit het boek van econoom Thomas Piketty is zijn analyse van trage economische groei. Als landen door vergrijzing of crisis minder groeien of zelfs krimpen, is oud vermogen belangrijker dan in een snel groeiende economie, zo analyseert hij. Bezit blijft langer in handen van de elite en groeit gestaag aan; jonge werknemers en ondernemers hebben minder kans om bezit te vergaren. Juist bij trage economische groei zal de kloof tussen rijk en arm sneller toenemen.

Ook in Nederland lijkt vermogen zich volgens deze theorie te ontwikkelen. In de crisisjaren is het vermogen van de rijke Nederlanders constant gebleven, waar kleine spaarders en doorsnee huiseigenaren hun vermogen zagen verdampen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook als je de waarde van pensioenen meetelt, neemt in Nederland deze kloof toe.

Een groot verschil tussen rijk en arm zal voor een egalitair land als Nederland op termijn tot ongewenste maatschappelijke tegenstellingen kunnen leiden. Uit onderzoek blijkt de economie schade te ondervinden van grote verschillen. Nederland zal dus moeten proberen om de kloof beperkt te houden, zonder daarbij de goede kanten van ondernemerschap en creativiteit af te schrikken.

De herziening van het belastingplan is bij uitstek geschikt om ook de verschillen tussen rijk en arm enigszins te verminderen.
De herziening van het belastingplan is bij uitstek geschikt om ook de verschillen tussen rijk en arm enigszins te verminderen. Net als bij de inkomens, zouden vermogenden meer progressief belast moeten worden. Deze aanpassing maakt het ook mogelijk om de spaarder iets minder te laten betalen dan het huidige tarief van 1,2 procent, en de vermogenden boven pakweg de 1 miljoen euro juist meer aan te slaan.

De politieke tegenstellingen tussen rechts en links maken het erg lastig om over vermogens(winst)belasting een akkoord te bereiken. Maar er is ook een belangrijk praktisch argument. Alle partijen streven naar vermindering van belasting op arbeid, die door de vergrijzing toch al minder zal opleveren. De schatkist van de overheid zal dus met ander geld gevuld moeten worden. Een hogere belasting op vermogen(swinst) verkleint dan niet alleen de kloof, maar het overheidsgeld draagt ook bij aan verbetering van de kwaliteit van de samenleving.

januari 20, 2015Permalink