De weg naar zorgkwaliteit vraagt samenwerking

De weg naar zorgkwaliteit vraagt samenwerking

Kwaliteit van zorg is van ons allemaal, iedereen heeft een mening, aanpak, norm of meetinstrument. Kwaliteit is het gesprek van de dag: in de media, in de Kamervragen en in de maatschappelijke discussies over transparantie, keuzeinformatie, verantwoording, toezicht, benchmarken, ranglijstjes, allerlei definities en vragenlijsten.

Maar zonder directe relatie tussen patiënt en zorgverlener is er helemaal geen zorg. Terug naar het hart van de zorg, naar kwaliteit van bestaan van de patiënt en naar de kwaliteit van het werk van de professional!

Toekomstbeelden

Stel je voor dat de vitaliteit en kwaliteit van leven van de patiënt altijd centraal staan in alle behandelingen, de totale zorg en ondersteuning. Dat patiënten meer regie hebben over wat er aan zinnige en zuinige zorg wordt geleverd en alle informatie krijgen over de kwaliteit van zorg die geleverd is, bijvoorbeeld via websites, declaraties en app’s.

Stel je voor dat zorgverleners meer tijd hebben voor de inhoud en kwaliteit van het vak. Dat zorgprofessionals zelf veel directer kunnen bijsturen op de kwaliteit van de zorg. En dat tegelijkertijd de ervaren werkdruk vermindert, omdat vragenlijsten en rapportages van allerlei instanties zijn afgeschaft, of volledig zijn geïntegreerd in het eigen werkproces en de eigen registraties.

Geen bureaucratie of cijferfetisjisme, maar zinnige en zuinige informatie die écht gaat over kwaliteit van zinnige zorg, bereikte gezondheidswinst en klanttevredenheid. Geen overbodig corvee buiten de spreekkamer, maar intrinsiek onderdeel van de directe zorgverlening.

De gezamenlijke weg

De weg naar toekomstbestendige zorg vraagt samenwerking, respect voor elkaar rol, veilig uitproberen en moed om naar eigen handelen te kijken. Dat beseffen zich steeds meer mensen. De directe zorg weer centraal stellen is geen utopie meer en tegelijkertijd een forse uitdaging. We hebben samen in de zorg nog een weg te gaan. Ook als zorgverzekeraar, maar niet alleen. Achmea zet met het Programma Kwaliteit van Zorg stevige stappen op deze weg. Met, door en voor het zorgveld en patiënten, werkt Achmea toe naar een valide, beperkte sets uitkomstindicatoren voor 21 aandoeningen. Tussentijdse resultaten staan centraal tijdens het Achmea congres 2013 ‘Zorguitkomsten’ op 12 september aanstaande. Uitkomsten die aan de verzekerden laten zien dat de juiste behandeling is verricht én dat deze zorg ook van goede kwaliteit is geweest. Er is waarde toegevoegd aan kwaliteit van bestaan, gezondheid en functioneren, met een goede ervaring over de geboden service. Geborgd in het primaire proces en de bronregistraties van de professionals zelf. Zodat zij directe kwaliteitsinformatie krijgen en kunnen delen met hun patiënten. En met elkaar, om de geleverde zorg te vergelijken en verder te verbeteren.

Samen werken in de praktijk

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van uitkomsten voor darmonderzoek. Er zijn zes indicatoren in een pilot ontwikkeld en getest, waarmee gemeten kan worden wat de kwaliteit van de diagnostiek is. Een groep van 7 ziekenhuizen in Nederland heeft deze hele beperkte indicatorenset (slechts 6) omarmd en daarmee de kwaliteit van haar darmkankerdiagnostiek gemeten. Er was duidelijk variatie te zien in de kwaliteit van de behandelingen. Daarover zijn de ziekenhuizen nu met elkaar in gesprek: hoe komt het dat jij zo weinig complicaties hebt? Wat gebruik jij als medicatie voor colonvoorbereiding en welke resultaten geeft dat? En ondertussen wordt het vak ook weer leuker. Wat kunnen we van de informatie en van elkaar leren? Zo deelt men kennis over de best practices en verbetert men samen de kwaliteit van zorg. De resultaten worden tijdens het NVGE-congres van de MDL-artsen volgende maand gepresenteerd.

Wat ons bindt in kwaliteit

Op zo’n manier zorgkwaliteit meten, leveren en verbeteren voegt waarde toe aan werk- en levenskwaliteit. Het gaat tussen zorgverlener en patiënt immers juist om de gezamenlijke besluitvorming (kijk- en luister- en uitlegtijd), de vertrouwensrelatie, een optimaal zorgtraject en de best mogelijke uitkomsten. Met plezier in het uiterst relevante werk. Ineens gaat het dan niet meer uitsluitend over sturen op kosten, maar over sturen op toegevoegde waarde en kwaliteit. Zorgverleners, patiëntorganisaties, kennisinstituten en Achmea willen allemaal zorg die betaalbaar blijft en toegankelijk en transparant is. Zo werk je met elkaar aan iets dat waarde toevoegt aan de gehele ‘BV Nederland’.

Direct na het Achmea-congres Zorguitkomsten kunt u vanaf 13 september online op Skipr de verhalen en voorbeelden van deze nieuwe samenwerking in het zorglandschap zien en horen: www.skipr.nl/zorguitkomsten.

Robbert Huijsman
Senior manager Kwaliteit & Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea en bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van de Ouderenzorg bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam

september 9, 2013Permalink