XTC

Trimbos: xtc eist steeds meer zijn tol

Vorig jaar zijn meer incidenten geregistreerd waarbij drugs in het spel zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Trimbos-instituut dinsdag publiceerde. Trimbos wijst er overigens wel op dat een actievere registratie een deel van de stijging kan verklaren.

Het gebruik van xtc leidt het vaakst tot problemen. Wanneer iemand zich tijdens een groot evenement bij de EHBO-post meldde met een probleem door drugs, ging het in 61 procent om het gebruik van xtc. In 2009 was dit nog 39 procent. Ook bij de spoedeisende eerste hulp van ziekenhuizen (van 3 naar 11 procent), ambulancediensten of politieartsen steeg dit aandeel van mensen die door xtc in de problemen kwamen, zij het minder snel dan bij de EHBO-posten.

Hartkloppingen

Xtc kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hartkloppingen en hyperthermie. Dat is een ongecontroleerde stijging van de lichaamstemperatuur die levensbedreigend kan zijn.

Vorig jaar zijn in Nederland drie doden gevallen als direct gevolg van xtc-gebruik. Dit jaar zijn dat er tot nu toe waarschijnlijk twee. Toxicologisch onderzoek moet nog uitwijzen of xtc in deze twee gevallen de doodsoorzaak was.

Stijging

Was in 2009 een xtc-gebruiker nog maar in 7 procent van de gevallen matig of ernstig onder invloed van de drug, vorig jaar steeg dat tot bijna 20 procent, signaleert Trimbos.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vooral mannen tussen de 19 en 24 jaar zijn die vanwege drugsgebruik bij een hulppost terechtkomen. De jongste patiënt was een peuter van 2 die had gedronken van GHB die op tafel stond.

Festivalseizoen

In de aanloop naar het festivalseizoen waarschuwde Trimbos al voor hooggedoseerde pillen die steeds meer in omloop zijn, en wees er toen op dat de gebruiker lang niet meer alleen moet oppassen voor vervuilde pillen. (ANP)