Zorg vraagt vele duizenden hogere opgeleide verpleegkundigen

Stages essentieel voor voldoende verpleegkundigen

 

Zorg in de buurt vraagt om vele duizenden hogere opgeleide verpleegkundigen. Voor de hbo-opleiding verpleegkunde meldden zich dit jaar meer dan 6000 studenten, een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2013.

Veel studenten kiezen echter uiteindelijk voor een baan in ziekenhuizen en nog te weinig kiezen voor het werken in de wijkverpleging en de ouderenzorg. Door goede stages aan te bieden, kunnen studenten zien hoe het werkt in de ouderen- en thuiszorg, en worden zij enthousiast. V&VN en ActiZ zijn verheugd over de stijging van het aantal studenten en houden een warm pleidooi voor het creëren van voldoende goede stageplekken en een goede begeleiding door wijkverpleegkundigen.

V&VN en ActiZ werken aan een plan om meer hoger opgeleide verpleegkundigen in ouderenzorg (langdurige zorg) en wijkverpleging te krijgen. Om goede kwaliteit van zorg te bieden en om uitvoering te geven aan overheidsbeleid. Helma Zijlstra, directeur V&VN: “Wij zijn blij dat de hbo-opleidingen verpleegkunde meer aanmeldingen hebben. Van deze groep moet 80% in 2017 aan de slag gaan in de zorg. Daarvan moet 1 op de 5 geslaagden kiezen voor de zorg in de buurt.”

Studenten binden
Studenten aarzelen echter in de keuze voor de uitstroomrichting ouderenzorg en wijkverpleging. Uit onderzoek blijkt dat studenten juist door goede stagebegeleiding van onder meer wijkverpleegkundigen kennis maken met de interessante kanten van deze zorg. Aad Koster, directeur ActiZ: “Voor onze leden is het bieden van stageplaatsen een prima mogelijkheid om in de (toekomstige) behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen te voorzien. Zo bind je studenten aan je.”

Numerus fixus

Voor studiejaar 2013- 2014 zijn 6116 studenten hbo verpleegkunde aangemeld. Een stijging van bijna 40% in het aantal aanmeldingen. Caroline van Mierlo, voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV): “Hogescholen vinden steeds moeilijker stageplaatsen voor studenten. Meer dan de helft van de hogescholen wil daarom volgend studiejaar numerus fixus instellen. De hogeschool in Groningen heeft al een numerus fixus. Het aantal stageplaatsen is ondermeer teruggelopen door bezuinigingen in de gehele zorg en beddenreductie.” 

Goede stageaanpak werkt
Dick Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep in Groesbeek: “Met de HAN, de hbo-v in Nijmegen, hebben wij stage-afspraken gemaakt. Wij boden het afgelopen jaar 38 eerstejaars studenten een stageplaats in de wijkverpleging met begeleiding van een wijkverpleegkundige. Aan het eind van de stage gaven 23 studenten aan dat het vak van wijkverpleging iets voor hen zou zijn na hun studie. Aan het begin van de stage waren dat er maar 14. Een mooi resultaat dus, bereikt door het vak in de praktijk te laten zien.”

Ook het UMC St Radboud heeft stage-afspraken met de HAN. Geert van de Brink, directeur Radboud Zorgacademie: “Wil je blijven inspelen op de toekomst, dan moet je ook als ziekenhuis inzetten op goed opgeleide verpleegkundigen.”

 

september 3, 2013Permalink