Druppelsnelheid

Over het algemeen geldt dat van een vloeistof 20 druppels in een milliliter (ml) gaan. Onthoud dat en laat dat nooit meer los. Tenzij het bijvoorbeeld om Packet Cells (bloed) gaat, dan gaan er 18 druppels in een milliliter (ml).

Een vloeistof ‘in laten lopen’ gaat via een infuus, maar kan ook via een voedingssonde. Je kunt te maken hebben met een handmatig systeem, of met een pomp. Bij de pomp kun je de druppelsnelheid invoeren, en de pomp volgt de orders op. Bij een handmatig systeem, wat nog steeds veelvuldig voorkomt, moet je zelf aan de bak met jouw rekenvaardigheden.

Bij het berekenen van een druppelsnelheid, moet je twee dingen vooraf weten: hoeveel vloeistof in hoeveel tijd. Pas als je deze twee factoren kent, kun je uitrekenen wat de druppelsnelheid moet zijn.

Bijvoorbeeld: Mijnheer de Boer moet 1 liter sondevoeding krijgen over een periode van 12 uur. Dan bereken je eerst uit hoeveel druppels 1 liter bestaat: 1 ml = 20 druppels, remember? 1 liter = 1000 ml. Dan vermenigvuldig je het aantal druppels per milliliter met het aantal te geven milliliters: 20 x 1000 = 20.000. In totaal moet je dus 20.000 druppels gaan toedienen. In een periode van 12 uur. En dat brengt ons op de volgende tussentijdse berekening.

Het is noodzakelijk dat je weet uit hoeveel minuten die 12 uur bestaat. We weten vast en zeker: een uur heeft 60 minuten. Twaalf uur heeft: 12 x 60 = 720 minuten.

Tenslotte volgt de grote deling. Je hebt dus 20.000 druppels die moeten inlopen in een periode van 720 minuten. Om te weten hoeveel druppels per minuut deel je 20.000 druppels door die 720 minuten: 20.000 : 720 = 27,77 druppels per minuut. Dat is natuurlijk niet te doen en rond je af naar 28 druppels per minuut. Omdat dat ietsjes sneller is dan hetgeen is voorgeschreven, moet je het druppelsysteem regelmatig controleren en eventueel bijstellen.

Voor de die-hards onder jullie: bij een constante druppelsnelheid van 28 druppels per minuut is de zak met vloeistof iets sneller leeg. Want: 720 minuten x 28 druppels = 20.160 druppels. Of: de zak is leeg na 20.000 : 28 = 714,3. Iets minder dan 6 minuten korter dan voorgeschreven. Geen ramp, in dit geval.