V

“De V van Verpleging/verzorging, want de arts schrijft wel voor maar zij zorgen voor de borging”